Contra indicaties voor het volgen van een dieet

Het volgen van een dieet om af vallen is in principe geschikt voor iedereen die gezond is. In een aantal gevallen wordt het volgen van een dieet wel afgeraden of adviseren we een arts of behandelend specialist te raadplegen.

Het volgen van een dieet is af te raden in de volgende gevallen:

Nierinsufficiency
Dit betekent dat de filterwerking van de nier verminderd is. De nieren hebben normaliter al veel afvalstoffen te verwerken. Tijdens een dieet zouden de afvalstoffen zich teveel kunnen gaan ophopen.

Leverinsufficieny of levercirrose
De lever is een groot en belangrijk orgaan. Zonder lever kan een mens niet leven. De lever heeft verschillende belangrijke functies. De voornaamste taken betreffen: de stofwisseling, het samenstellen van de bloedvloeistof en het zuiveren van het bloed. De lever is eigenlijk te vergelijken met een kleine chemische fabriek. De lever produceert gal, maakt bloedeiwitten, slaat koolhydraten op uit ons voedsel, vormt glycogeen uit melkzuur dat uit onze spieren komt, helpt giffen af te scheiden, slaat ijzer op en produceert warmte zodat we een goede lichaamstemperatuur hebben. Het is dan ook niet voor niets één van de grootste organen in ons lichaam. Mensen met een leveraandoening mogen het dieet dan ook niet volgen. Er zijn verschillende leverziekten. Omdat de lever 80% van de vetzuren moet afbreken, betreft leverinsufficiëntie een contra indicatie. Als de lever zichzelf niet kan herstellen, treedt in het laatste stadium van veel leverziekten ‘cirrose’ op. Bij levercirrose treden veel klachten op. Je verliest je eetlust, bent misselijk en moet braken. Je gewicht en spierkracht nemen af, je huid jeukt, je krijgt een slechte adem en kunt bloedende spataders in slok- en endeldarm krijgen. Cirrose is een onomkeerbaar proces van omzetting van levercellen naar littekenweefsel. In het geval van levercirrose mag het dieet niet worden gevolgd.

Hartinsufficiency
Hartinsufficiëntie is de grote onbekende onder de hartziekten. Het woord klinkt misschien bekend of doet denken aan hartinfarct of hartaanval. Toch is het iets heel anders. Hartinsufficiëntie is geen ziekte, maar een complex syndroom waarbij de pompfunctie van het hart tekortschiet om te voldoen aan de energie- en zuurstofbehoeften van het lichaam. Het dieet mag absoluut niet gevolgd worden door mensen die aan dit syndroom lijden. Bij een hartinfarct sterft een stukje van de hartspier af, waardoor het hart minder krachtig kan pompen. Deze oorzaak van hartinsufficiëntie komt steeds vaker voor, aangezien steeds meer mensen een hartinfarct overleven. Een tweede belangrijke oorzaak is hypertensie (zeker in Westerse landen waar hypertensie vaak op jonge leeftijd optreedt). Bij een te hoge bloeddruk wordt meer van het hart gevraagd en gaat de hartspier met de jaren verzwakken. Hartinsufficiëntie ontstaat doorgaans chronisch en wordt voorafgegaan door een meer of minder lange periode van hartspierzwakte.

Diabetes Type 1
Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte, waarvoor men levenslang behandeling nodig heeft. Bij diabetes type 1 maakt de alvleesklier geen insuline meer aan. Het afweersysteem van het lichaam heeft de cellen die verantwoordelijk zijn voor de productie per ongeluk kapot gemaakt. Dit is niet meer te herstellen.
Mensen met diabetes type 1 moeten de rest van het leven insuline spuiten of een insulinepomp dragen.

Eiwitallergie, lactose-intollerantie, koemelkallergie
Mensen met een eiwitallergie reageren overgevoelig op een eiwitten, ook die uit soja en erwten. Veel van onze producten zijn niet alleen koolhydraatarm, maar ook eiwitrijk. Daarom kan het dieet niet worden gevolgd.

Zwangerschap / borstvoeding
Tijdens de zwangerschap mag het dieet niet gevolgd worden. Het is een te grote belasting voor zowel moeder en ongeboren kind. Ook als de moeder na de zwangerschap borstvoeding geeft, mag het dieet niet gevolgd worden. Als er geen borstvoeding wordt gegeven kan direct gestart worden met het volgen van een dieet.

Hypokaliemie
Dit houdt in dat er een extreem verlaagde kaliumspiegel van het bloed is, waardoor iemand een gevoel van spierzwakte ervaart. Kalium is zeer belangrijk voor een normale celfunctie.

Fenylketonurie
Fenylketonurie (ook hyperfenylalaninemie), is een verhoogde concentratie van fenylalanine in het bloed. Het lichaam heeft voor een goede ontwikkeling behoefte aan eiwitten, die weer zijn opgebouwd uit aminozuren. Als we echter teveel eiwitten of aminozuren binnenkrijgen, zal het lichaam deze stoffen m.b.v. enzymen afbreken en uitscheiden. Fenylketonurie is een aangeboren stofwisselingsziekte, waarbij een enzym (fenylanine) dat noodzakelijk is voor de afbraak van het aminozuur (organische verbinding waaruit eiwitten zijn opgebouwd) niet aanwezig is. Doordat het niet wordt afgebroken zal dit aminozuur zich geleidelijk aan ophopen in het bloed en het ruggenmergvocht, waardoor het zenuwstelsel beschadigd raakt. Hersenbeschadigingen, toevallen en geestelijke achterstand zijn het gevolg.

De ziekte komt niet vaak voor in Nederland en wordt d.m.v. een hielprik bij babyís geconstateerd. De kinderen met deze stofwisselingstoornis moeten de rest van hun leven een speciaal dieet volgen dat weinig fenylanine bevat. Op die manier kan voorkomen worden dat het aminozuur ophoopt.

Porfyrie
Porfyrie is een stofwisselingsziekte, die ontstaat doordat een bepaald enzym in de lever niet (voldoende) aangemaakt wordt. Dit enzym regelt de productie van hemoglobine. Hemoglobine is rode bloedkleurstof. Zuurstof bindt aan hemoglobine, en wordt op die manier via het bloed door ons lichaam verspreid.

Kanker
Mensen met kanker of kanker in de behandelingsfase, mogen het eiwitdieet niet volgen.

In de volgende gevallen dien je eerst met je behandelend arts of specialist te overleggen of je het dieet mag volgen:

CVA (Cerebro Vasculair Accident) of TIA (Transient Ischaemic Attack)
Een beroerte is het gevolg van onderbreking van de bloedtoevoer naar een deel van de hersenen. Het achterliggende hersenweefsel krijgt niet meer genoeg zuurstof en dat deel van de hersenen zal afsterven. Een grote risicofactor is een te hoge bloeddruk.
Vooraf moet nagegaan worden bij arts of de toestand stabiel is.

Hartinfarct
Een hartaanval of hartinfarct is een afsterving van een gedeelte van de hartspier door zuurstofgebrek, iets dat vaak na een chronische vernauwing van de kransslagader op zal treden. Een hartinfarct heeft veel van het lichaam gevergd en betreft een contra indicatie. Het eiwitdieet wordt afgeraden aan mensen die de laatste 12 maanden een hartinfarct, hartaanval een hersenziekte of zware operatie hebben gehad. Klanten met hart- en vaatziekten wordt niet afgeraden het dieet te volgen, indien de toestand stabiel is; afvallen zou juist bij deze klanten goed doen. Door het gewichtsverlies kan onder andere de cholesterol waarden verbeteren. Wel is het van belang om vooraf aan het dieet overleg te plegen met de arts. Aanpassing of vermindering van medicatie kan van belang zijn.

Diabetes type 2
Diabetes is een chronische stofwisselingsziekte, waarvoor men levenslang behandeling nodig heeft. Bij diabetes type 2 maakt de alvleesklier niet voldoende van het hormoon insuline aan of het lichaam reageert er niet meer goed op. De zogenaamde eilandjes van Langerhans zijn verantwoordelijk voor de insulineproductie en deze functioneren niet goed (meer). De rest van de alvleesklier wordt gebruikt om spijsverteringsappen te maken. Dit is het type diabetes waarbij men niet afhankelijk is van het gebruik van insuline.

Ook kan het zijn dat de insuline niet goed werkt, omdat het lichaam er ongevoelig voor is geworden. De glucose kan daardoor niet in de lichaamscellen komen en blijft dus achter in het bloed. Dit wordt veelal veroorzaakt door overgewicht. Het gevolg is een te hoge bloedsuikerspiegel. Uiteindelijk zorgen de nieren ervoor dat die overtollige glucose wordt afgevoerd door extra urine te maken. Mensen met diabetes hebben daarom vaak dorst en moeten veel plassen.

Mensen met type 2 kunnen wel het eiwitdieet volgen, alleen moet hierbij in overleg met arts of diabetesverpleegkundige de medicatie worden aangepast.

Nierstenen
Een niersteen is een klein steentje dat wordt gevormd door de samenklontering van onoplosbare kristallen in de urine. De voornaamste stoffen die zo’n steen kunnen vormen zijn calcium, urinezuur en oxalaten. De voornaamste oorzaak van nierstenen is een onvoldoende vochtopname. Hoe minder we drinken, hoe geconcentreerder onze urine is en hoe makkelijker zich nierstenen vormen. Als een niersteen niet snel verwijderd wordt, al dan niet spontaan, kan hij de goede werking van de nier belemmeren en ze zelfs onherroepelijk beschadigen. Wanneer de niersteen ook nog met een urineweginfectie gepaard gaat, is het risico op nierletsels nog groter.
Mensen die veel last hebben van nierstenen, altijd in overleg met arts laten bepalen of het dieet gevolgd kan worden.

Groei
Het is raadzaam niet voor het einde van de puberteit te starten met een eiwitdieet. Kinderen zijn in de groei en dit zou gestagneerd kunnen worden. Wel kunnen tussendoortjes vervangen worden door dieetrepen, wafels of tussendoortjes.

Jicht of hyperuricemie
Hyperuricemie houdt in dat er een te hoog urinezuurgehalte in het bloed is, zoals bij jicht. Jicht is dus een stoornis in de vorming en uitscheiding van urinezuur. Urinezuur ontstaat bij de afbraak van purine (een eiwit).
Een verhoogd gehalte aan urinezuur kan veroorzaakt worden doordat het lichaam zelf teveel purine aanmaakt (erfelijk) of door ziekten die een verhoogde urinezuurproductie of een verminderde uitscheiding van urinezuur teweeg brengen. Als het urinezuur in het bloed te hoog is, kan het in de vorm van uraatkristallen neerslaan in onder andere de gewrichten. Dit kan aanvallen van gewrichtsontstekingen geven (vaak eerst in de grote teen). Dit noemen we dus jicht.

De afvalstoffen die vrijkomen tijdens het afvallen kunnen de uitscheiding van urinezuur met de urine remmen. Het zou kunnen dat je reeds het middel Zyloric gebruikt. Zyloric is gericht op onderhoudsbehandeling en brengt het hoge gehalte aan urinezuur in het bloed terug tot normaal. Hierdoor wordt het proces dat aan de jichtaanvallen ten grondslag ligt, verminderd en worden de ernstige gevolgen voorkomen.

Ziekte van Crohn
Dit is een chronische ziekte van de darmen. Ten gevolge van zwelling of vernauwing kan de passage van voedsel en ontlasting door de darmen bemoeilijkt ñ en in ernstige gevallen ñ geblokkeerd worden. Het middel entocorte wordt gebruikt door mensen met de ziekte van Crohn en geeft geen problemen in combinatie met het dieet.
Er zijn klanten met de ziekte van Crohn die het dieet in goede orde hebben gevolgd en zich er zelfs beter bij voelden. Hoe deze ziekte samengaat met het dieet verschilt van persoon tot persoon. Overleg met (behandelend) arts (vooraf en tijdens het dieet) is daarom verstandig.

Glutenintolerantie
Iemand met een glutenintolerantie kan het dieet deels volgen, omdat er veel producten zijn die gluten bevatten. De keuze uit de eiwitgerechten is daardoor echter zo beperkt, dat afgevraagd moet worden of men het dieet lang volhoudt.

Trombose
Het eiwitdieet kan invloed hebben op de werking van antistollingsmiddelen. Indien je onder behandeling staan van de trombosedienst, wordt je geadviseerd dit te melden aan de trombosedienst, waar de behandeling plaats vindt. Er zijn mogelijk extra bloedcontroles nodig om de dosering van de antistollingsmiddelen aan te kunnen passen.

MS
Het eiwitdieet kan gevolgd worden door mensen met MS, maar het is altijd verstandig dit in overleg met de arts te doen. In België zijn hele goede resultaten geboekt met mensen die MS hebben.

Behandeling met Colchicine
Dit middel wordt gebruikt bij reuma en jicht en heeft een pijnstillende en ontstekingsremmende werking. Je kunt het eiwitdieet wel volgen, omdat onze hoogwaardige producten geïsoleerde eiwitten bevatten en vrij zijn van nucleïnezuren en dus geen verslechtering van de aandoening kunnen veroorzaken. Vlees, vis of goedkope eiwitten kunnen wel de urinezuurgehalten doen stijgen en tot jichtaanvallen leiden.

Medicatiegebruik in combinatie met het volgen van een dieet

Bètablokkers
Bijvoorbeeld Selokeen / Metropolol of Atenolol. Bètablokkers zijn middelen die de bètareceptoren in verschillende delen van het lichaam blokkeren. Adrenaline en noradrenaline zijn de natuurlijke stoffen die invloed hebben op bètareceptoren en zo bepaalde biologische effecten (bijvoorbeeld op bloeddruk, hartritme en luchtwegen) teweegbrengen. Door de receptoren te blokkeren, worden deze effecten beperkt. Dit gaat gepaard met veranderingen in allerlei delen van het lichaam, waaronder de hersenen, de longen, de spieren, de ogen, het hart en de bloedvaten.
Of het volgen van een dieet is toegestaan is bij mensen die bètablokkers gebruiken hangt af van de aandoening die met de bètablokker behandeld wordt. Bijvoorbeeld, mensen die recentelijk een hartaanval hebben gehad mogen het dieet niet volgen. Maar als de hartaanval meer dan een jaar geleden is, dan kan het eiwitdieet wel gevolgd worden. Andere mensen nemen bètablokkers om de hoge bloeddruk te verlagen, ofwel in lagere doseringen om preventieve redenen, zij kunnen het dieet wel volgen. Bètablokkers worden ook bijvoorbeeld voorgeschreven bij glaucoom (chronische oogaandoening) of bij angstigheid, ook hierbij kan het dieet gevolgd worden.

Men moet wel opletten dat de dosering aangepast wordt naarmate er gewicht verloren gaat, want dan kan de werking van het medicijn sterker worden.

Het hangt ervan af, welke bètablokkers men gebruikt en of het dieet daarbij wel of niet gevolgd kan worden. Daarom altijd in overleg met behandeld arts/huisarts om advies vragen.

Antidepressiva
Het gebruik van antidepressiva werkt lustopwekkend en tevens wordt het vet minder snel afgebroken. Het zou demotiverend kunnen werken als je antidepressiva gebruikt, omdat het afvallen daardoor minder snel kan gaan. Laat je echter niet ontmoedigen, want ook met het gebruik van antidepressiva kun je afvallen.

Cortisone
Het geneesmiddel Cortisone wordt gebruikt door mensen met een bijnierinsufficiëntie, of als ontstekingswerend middel.
Indien het medicijn oraal (via de mond) wordt ingenomen, betreft het een contra-indicatie, omdat het de eigenschap heeft tot eiwitafbraak. Je kan het dieet dan niet volgen, omdat veel producten veel eiwitten bevatten.
Als het wordt gebruikt in crèmevorm, betreft het geen contra-indicatie en kun je het dieet wel volgen.

Diuretica
Diuretica zijn plaspillen. Als zich in het lichaam te veel vocht ophoopt, helpen diuretica dit om te zetten in urine. Daardoor neemt het totale bloedvolume af en wordt het risico op oedeem (ophoping van vocht in de weefsels) kleiner. Of je het dieet kunt volgen hangt af van de door plaspillen die je gebruikt:

Er zijn twee soorten plaspillen die kaliumafname veroorzaken, nl.: Thiaziden en Furosemide. Het dieet kan hierbij niet gevolgd worden.
Er zijn ook andere plaspillen verkrijgbaar, die geen kaliumafname veroorzaken, zoals Spironalactone en Triamtereen. Bij gebruik van deze plastabletten, kan het dieet wel gevolgd worden.

Bumetanide of Burinex
Dit zijn plastabletten. Door de plastabletten gaat veel kalium verloren via de urine, daarom is het op peil houden van het kaliumgehalte erg belangrijk. 3 kaliumtabletten (nooit meer dan 1 tegelijk) bij gebruik van bovenstaand geneesmiddel en tevens 3 maal daags 2 capsules zeewaterconcentraat. Overleg met arts of de dosis medicatie moet worden aangepast of stopgezet.

Thyrax
Dit medicijn wordt gebruikt door mensen met een traag werkende schildklier.
Er zal minder snel resultaat geboekt worden met afvallen, door een tekort aan het thyroïde hormoon. Wanneer je Thyrax gebruikt kan het zijn dat het eerste fase / blok te zwaar voor je is. In dat geval kun je starten de tweede fase van het dieet.

Artrotec
Dit medicijn wordt gebruikt door mensen met artrose. Artrotec bevat Diclofenac en Misoprostol. Het dieet kan gevolgd worden. Echter, het afvallen kan minder snel gaan, omdat mensen met artrose metabole stoornissen kunnen hebben. Dit is verschillend per persoon

Arava of Methotrexaat
Beiden zijn tegen reuma, alleen is de Arava een pil en de Methotrexaat een injectie. Artsen schrijven het voor bij reumatoïde artritis en bij psoriasis waarbij gewrichtsklachten optreden (psoriasis arthropathica).
Het dieet kan gevolgd worden. Het afvallen kan iets trager gaan.

Glucosamine
Dit middel wordt vooral gebruikt door oudere mensen, voor versoepeling van gewrichten.
Geen probleem in combinatie met het eiwitdieet.

Omeprazol
Dit is een maagzuurremmer.
Je kan iets last hebben van de maag, doordat door het remmen van het maagzuur de eiwitten uit het dieet moeilijker verteerd kunnen worden.

Nexium
Dit is een maagzuurremmer.
Dit middel geeft geen problemen tijdens het dieet.

Lipitor / Atorvastatine
Dit is een cholesterolverlager.
Door gewichtsverlies kan het juist zo zijn dat je cholesterolwaarde daalt.

Selectine / Pravastatine
Dit is ook een cholesterolverlager en is in verschillende sterktes verkrijgbaar.
Ook hierbij geldt dat door gewichtsverlies de cholesterolwaarde juist zou kunnen dalen.

Zocor / Simvastatine
Dit is een cholesterolverlager.
Kan geen kwaad in combinatie met het dieet.

Acuzide / Quinapril
Dit middel wordt gebruikt bij druk in het hoofd of een hoge bloeddruk.
Het is belangrijk om de bloeddruk regelmatig te laten controleren.

Ascal / Carbasalatum Calcium
De medicatie kan in verschillende sterktes geleverd worden, waaronder:
Ascal 38 mg, Ascal 100 mg, Ascal 300 mg of Ascal 600 mg). Dit is een bloedverdunner, artsen schrijven het voor na een hartinfarct, na een beroerte (herseninfarct) of TIA (lichte beroerte), bij angina pectoris (hartkramp), bij verhoogd kans op trombose en bij bepaalde hartritmestoornissen.
Als nagegaan is of de toestand stabiel is, kan het dieet gevolgd worden. Vraag altijd een verwijsbriefje van de betreffende arts.

Plavix / Clopidogrel
Dit is een bloedverdunner. Artsen schrijven het voor bij een hartinfarct, beroerte, trombose en bij angina pectoris.
Als nagegaan is of de toestand stabiel is, kan het dieet gevolgd worden. Vraag altijd een verwijsbriefje van de betreffende arts.

Flecainide
Deze medicatie wordt gebruikt bij hartritmestoornissen.
Het dieet kan gevolgd worden. Er is een kleine kans dat afvallen trager gaat. Mensen met hartritme stoornissen worden goed in de gaten gehouden. Vraag altijd een verwijsbriefje van de arts.

Duspatal
De werkzame stof in Duspatal is Mebeverine werkt tegen darmkrampen. Artsen schrijven het voor bij prikkelbare darmsyndroom (darmkrampen).
In overleg met de behandelend arts bepalen of het dieet gevolgd kan worden.

Nueraston
Dit is een homeopathisch stress verlagend middel.
Kan geslikt worden in combinatie met het dieet.

Clomid / Clomifeen
De werkzame stof in Clomid is Clomifeen. Clomifeen behoort tot een groep geneesmiddelen die de werking van de vrouwelijke oestrogeenhormonen gedeeltelijk nabootsen en gedeeltelijk tegenwerken. Het stimuleert hierdoor de afgifte van hormonen die voor de eirijping en eisprong zorgen. Artsen schrijven dit middel voor bij verminderde vruchtbaarheid.
Het dieet kan gevolgd worden, maar het afvallen zal minder snel gaan.

Pizotofeen
Pizotifeen is het actief bestanddeel van Sandomigran, het medicament tegen migraine.
De voornaamste bijwerkingen zijn sufheid (minder actief, dus minder verbranding), constipatie en verhoogde eetlust. Let op: Deze medicatie dient afgebouwd te worden! Vraag advies aan de behandelend arts. Tijdens het volgen van een koolhydraatarm dieet, waarbij ook alle cafeïne wordt geschrapt, is de kans groot op een zeer opvallende verbetering tot zelfs uitblijven van migraine aanvallen. In de eerste week (overgangsfase geeft vaak ontwenning- en ontgiftingsverschijnselen) kunnen de migraine aanvallen tijdelijk verergeren, maar heel snel zullen de klachten waarschijnlijk verbeteren.

Bron: SanaHealthProducts